Wijkgemeente 1

Predikant

Ds. D.J.W.Kok
Spronksweg 1
8096 AN Oldebroek
Tel. 0525-656951

 

Pastoraal medewerker

Dhr. J.H. Stobbelaar
Prins Hendriklaan 9
8091 AL Wezep
Tel. 038 - 3763183

   

 

Wijkgemeente 1 wil als hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland een behoudende lijn voorstaan.
De bediening van het Woord neemt in het midden van de wijkgemeente een brede plaats in. In de prediking wordt vanuit de Heilige Schrift een nauwe aansluiting gezocht bij de belijdenisgeschriften. De tweede dienst is als regel een leerdienst.

De prediking behoort schriftuurlijk, trinitarisch, confessioneel en practicaal te zijn.
Schriftuurlijk; daarmee bedoelen we een heldere en duidelijke uitleg van de tekst. Gods Woord zo te vertolken dat het landt in het levensbereik van de hoorders. Twee wegen onder de bediening van Wet en Evangelie.
Trinitarisch; de werken van de drie-enige God moeten aan de orde komen, het gaat hierbij om een christocentrische inzet: Christus moet in het middelpunt staan.
Confessioneel; de Schrift en in haar spoor de belijdenis geeft de gemeente en dienaar van het Woord de staf in de hand om te gaan. De confessie geeft de prediking richting. Zij wijst ons aan wat nodig is om in de enige troost zalig te leven en te sterven: de kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. We geloven dat God ons deze zaken door Woord en Geest leert kennen in de eerste bekering en dat deze kennis ons leven lang verdiept wordt.
Practicaal; de prediking dient practicaal te zijn en de heiliging van het leven te dienen. Het Woord moet toegepast worden. Door de prediking moet de Schrift ons leren, d.w.z. ons leven moet verklaard worden vanuit de Schrift. Schriftuitleg en toepassing moet een twee-eenheid zijn. Dus schriftuurlijk en bevindelijk.

De kerkdiensten zijn gekenmerkt door een sobere liturgie, met gebruik van de bijbel in de staten vertaling en de psalmen en enige gezangen uit de berijming van 1773. De psalmen worden iso-ritmisch gezongen

.Beleidsplan wijk 1

 

 

Naam

Adres

Telefoon

Ambt

 

*Ds. D.J.W. Kok

Spronksweg 1

0525 - 656951

Predikant en voorzitter

 dskok@hervormdoldebroek.nl

*J.van Wijnen

Zuiderzeestraatweg 373

0525 632610

Scriba en Ouderling sectie 1

 j.vanwijnen@filternet.nl

A. van Hattem

Ottenweg 16

0525 632002

Ouderling sectie 5

 fam.vanhatten@online.nl

*J. Jonker

Gentiaan 49

0525 631786

Ouderling sectie 2

 janjonkeroldebroek@gmail.com

H.van 't Hof

Zuiderzeestraatweg 320

0525 632278

Ouderling sectie 3

 Henkvthof1@hotmail.com

E. Beijeman

Stationsweg 62

038 - 3764723

Ouderling sectie 4

ebeijeman@filternet.nl

R.J. van Loo

Salviastraat 4

0525 – 631827

Ouderling sectie 7

 rvanloo@kliksafe.nl

K. Pool 

Zuiderzeestraatweg 157

0525 - 633703

Ouderling sectie 6

 info@poolfacilitysupport.nl

G.J.Prins

Vierschotenweg 8 a

0525 631357

Ouderling/Kerkrentmeester

 cvk@hervormdoldebroek.nl

*E. van de Werfhorst

Salviastraat 9

0525 - 631768

Ouderling/Kerkrentmeester

 ew1956@solcon.nl

H.E. Draaijer

Vale Ouwelaan 35

0525 – 652894

Ouderling/Kerkrentmeester

 hedraaijer01@hetnet.nl

J. Wolf

Vierschotenweg 28/1

0525 631547

Jeugdouderling

 j.wolf@filternet.nl  

D.Koetsier

Harmaartsweg 21

0525 – 632893

Diaken sectie 3

d.koetsier@kpnplanet.nl

*J. ten Hove

Broekerenkweg 28

0525 - 633963

Diaken sectie 2

 jaap.tenhove@live.nl

G. Doornewaard

Vierhuizenweg 4

06-20558631

Diaken sectie 6

gerhardnhk@upcmail.nl

M. Bos

Luiting Matenlaan  5

0525 - 632593

Diaken sectie 7

 mbs@solcon.nl

W. Bovendorp

Luiting Matenlaan 49

0612804254

Diaken sectie 1 en 8

wimbovendorp@hotmail.nl

E. van Oene

Rustenburgsweg 92

0525 632672

Diaken sectie 4

 info@spackspuitbedrijfvanoene.nl

H. van Pijkeren

Bovenstraatweg 53

06-14573640

 

Diaken sectie 5

 annetvdput@live.nl

 

De met een * vermelde personen vormen het moderamen
           
Kerkelijk werker:
Dhr. J.H. Stobbelaar, Prins Hendriklaan 9, 8091 AL Wezep, tel: 038 - 3763183

De wijkgemeente is opgedeeld in een aantal secties. Elke sectie heeft een eigen wijkouderling en een diaken.

Sectie-indeling wijkouderlingen: Jan. 2014

Sectie 1: Oud. J. van Wijnen en Diaken W. Bovendorp
Looweg, Middenweg, Putstraat, Geperforeerden: Bovenstraatweg  vanaf Stationsweg tot Laanzichtsweg

Sectie 2: Oud. J. Jonker en Diaken J.ten Hove
Bloemstraat 1 en 15, Begoniastraat,  Bovenmolenweg, Ds. Otto Veeninglaan 4 en 46,  KoemkolkwegZuiderzeestraatweg 157, 237 t/m 327 en 268 t/m 328. Geperforeerden: Bunterhoek, Mariposa, Lage Weide, Luiting Matenlaan,Mheneweg Noord, Narcisstraat, Ottenweg, Ranonkel, Salviastraat, Van Pijkerenlaan,

Sectie 3: Oud. H. van 't Hof en Diaken D. Koetsier
Bovenheigraaf 72 t/m 110 en 57 t/m 95, Broekerenkweg, Broekeroordsweg, Hogenbrinkweg, Stuivezandsweg, Verlengde Looweg, Wittensteinse allee, Zuiderzeestraatweg 329 t/m 399 en 330 t/m 402, Zuidwendige weg.

Sectie 4: Oud. E.Beijeman en Diaken E.van Oene
Bovenstraatweg tussen Stationsweg en Mheneweg Zuid, Bovenheigraaf 21 t/m 55 en 18 t/m 68, Bovenpad, Mheneweg Zuid, Oude Dijk, Elzenweg, Zuiderzeestraatweg 140 t/m 266 en 167 t/m 235, Geperforeerden  straten westzijde Stationsweg: Beeklaan, Dahliastraat, Gentiaan, Rustenburgsweg, Spronksweg, Van Asch van Wijcklaan; Van Sytzamalaan;  Stationsweg oneven nummers.

Sectie 5:  Oud. A. van Hattem en Diaken H.van Pijkeren
Oostzijde Stationsweg: Van Asch van Wijcklaan; Van Sytzamalaan; Van Pijkerenlaan; Bloemstraat, Gerrit Blauwlaan, Stouwdamsweg, Vierhuizenweg.

Sectie 6: Oud. K. Pool en Diaken G. Doornewaard
Beltgravenweg, Harm Aartsweg,  Morelissenstraat, Geperforeerden: Wezep, Bongerd Hattem.

Sectie 7: Oud. R.J. van Loo en Diaken M. Bos
Bongersweg, Koeleweg, Mulligenweg, Vierschotenweg, Vreeweg, Geperforeerden Nijenbeekstraat.

Sectie 8: Oud. E. van de Werfhorst en diaken W. Bovendorp
Geperforeerden: De Hagen, Het Kooiveen, Feithenshofweg, Zuiderzeestraatweg vanaf Rustenburgsweg tot Eperweg, Reesweg, Eekterweg, ‘t Harde, Doornspijk, Elburg.


Wilt u huisbezoek, maar uw wijk is vacant, dan kunt u een afspraak maken met één van de andere wijkouderlingen.